heer


ਹੀਰੇ ਇਸ਼ਕ ਨਾ ਮੂਲ ਸਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਨਾਲ ਚੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਧਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਰਾਫ਼ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਐਬ ਖੋਟਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਤਾਬ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਝੱਲਣੀ ਬੜੀ ਅੌਖੀ ਇਸ਼ਕ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜੱਗ ਸਭ ਚੇਲੜਾ ਈ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਫ਼ਕੀਰ ਦੀ ਜੇ ਆਸ ਪੁੱਗੇ ਹੀਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਸੁਹੇਲੜਾ ਜੀ ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਇਸ਼ਕ ਪੁੱਗੇ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਖੱਲੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮ ਨਾਂ ਹਸ਼ਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਰਾਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਵੱਜੀਆਂ ਪਰੇਮ ਕਟਾਰੀਆਂ ਨੇ

ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ
Published in: on ਅਪ੍ਰੈਲ 16, 2009 at 8:59 ਪੂਃ ਦੁਃ  ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ